• Hodnota 6 764,7200  EUR
 • Datum aktualizace 17. 04. 2019
 • Stav: Pouze pro klienty PBA
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Baví vás sledovat největší a nejsilnější firmy světa? Přibližte se jejich úspěchu prostřednictvím investičního fondu KBC Equity fund Quant Global 1, který investuje do akcií vybraných světových společností zahrnutých v indexu MSCI World... číst dál

Hlavní výhody:

Fond reaguje bez zapojení lidských emocí.

Výběr světových akcií podle kvantitativních modelů...číst dál

 • Výnos v měně 101,34 %
 • Roční výnos v měně 5,72 %
 • Výnos v CZK 81,47 %
 • Roční výnos v CZK 4,85 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 2,59 10,08 4,53 4,76 4,05 8,53 3,21 9,30 11,09 11,73 5,72
V CZK 2,71 10,67 3,93 6,51 2,11 6,72 1,50 7,84 11,67 11,25 4,85

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 60,95 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 31. 10. 2002
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 6 764,7200
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 04. 2019
ISIN ISIN BE0057593726
Minimální investice Minimální investice 150 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund Quant Global 1

Představujeme

Baví vás sledovat největší a nejsilnější firmy světa? Přibližte se jejich úspěchu prostřednictvím investičního fondu KBC Equity fund Quant Global 1, který investuje do akcií vybraných světových společností zahrnutých v indexu MSCI World. Naši analytici na základě kvantitativních modelů pečlivě vybírají společnosti zvučných jmen, jako jsou Apple, Kimberly-Clark, Monsanto nebo Daimler. Vytvořené modely pak záměrně vybírají podhodnocené akcie silných firem, jejichž cena ne vždy přesně vyjadřuje vnitřní hodnotu společnosti, což může přinést významné zisky. Akcie hodnotíme podle kritérií zpracovaných z dat, která se zakládají na korporátních a technických ukazatelích (např. revize čistých zisků, očekávaný dlouhodobý růst, návratnost investovaného kapitálu...). Výsledné hodnocení nám umožňuje sestavit žebříček nejlepších akcií, které pak zahrnujeme do výběru portfolia fondu.


Z hlediska regionálního zastoupení zde primárně nalezneme společnosti z USA, Evropy a Japonska, což odpovídá globálnímu rozložení společností. Díky mezinárodně diverzifikovanému portfoliu tak fond nabízí řadu společností z různých oborů, zejména financí, zdravotní péče, spotřebního zboží nebo informačních technologií. Fond je denominován v eurech. Fond nabízí potenciál vyššího výnosu, ale zároveň může být vyšší i jeho kolísání.


Hlavní výhody

 • Fond reaguje bez zapojení lidských emocí


 • Výběr světových akcií podle kvantitativních modelů.


 • Mezinárodně diverzifikované portfolio.


 • Fond obdržel od agentury Morningstar výborné hodnocení v podobě čtyř hvězdiček.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory