Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 1,0160  CZK
 • Datum aktualizace 17. 04. 2019
 • Stav: Pouze pro klienty PBA
 • Typ produktu Speciální smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Světové akcie (MSCI World) pokračovaly v růstu a meziměsíčně si připsaly 1,05 % (v USD)… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 39,84 %
 • Dluhopisy 54,45 %
 • Depozita a peněžní trh 5,25 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0,46 %
 • Výnos v měně 1,42 %
 • Roční výnos v měně -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Speciální smíšený fond
Datum vzniku Datum vzniku 01. 10. 2018
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,0160
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 04. 2019
ISIN ISIN 770000001117
Minimální investice Minimální investice 500 000 CZK; poté pravidelná od 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,75 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 3. 9. – 27. 9. 2018
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Private Banking Bohatství

Představujeme

Hledáte zajímavý tematický fond, který doplní vaše portfolio? Filozofie investičního fondu ČSOB Private Banking Bohatství spočívá v investicíchdo atraktivních společností zvučných jmen, které udávají životní styl a tempo současné doby. Takových, které mají v dlouhém horizontu dobrou perspektivu. Těch, které jsou součástí života každého z nás.

Internet a mobilní komunikace se prolínají naším životem, informace vyhledáváme na Googlu (Alphabet), nezřídka na zařízeních s jablkem (Apple). Komunikujeme přes sociální sítě (Facebook) a mileniálové denně sledují videa na YouTube (Alphabet). On-line nenakupujeme už jen zboží v e-shopech (Amazon), ale dokážeme si zorganizovat i celou dovolenou včetně zapůjčení auta na Booking.com a Rentalcars.com (Booking Holdings). Na naši dovolenou letíme Airbusem či Boeingem a před cestovními nepříjemnostmi se pojistíme (Allianz, Axa). Pánové se rádi projedou rychlými auty od BMW či Mercedesu (Daimler), dámy sní o nejnovějším modelu kabelky Louis Vuitton (LVMH). Snad v každé koupelně mají místo kosmetické přípravky Johnson & Johnson nebo Estée Lauder. Horké dny si zpříjemníme zmrzlinou Magnum (Unilever) nebo se osvěžíme nejpopulárnějším nealkoholickým nápojem Coca-Colou. Ať už nakupujeme na internetu, nebo v kamenném obchodě, za vše nakonec zaplatíme kartou Visa nebo MasterCard.

Vliv i tržby těchto společností stále rostou. Neotřesitelná pozice známých značek stojí na třech pilířích – spolehlivá kvalita, spotřební ideál a v poslední době i společenská odpovědnost.


Měsíční komentář správce fondu k 31.3.2019

Foto

Světové akcie (MSCI World) pokračovaly v růstu a meziměsíčně si připsaly 1,05 % (v USD). Růstová dynamika akcií byla ale ve srovnání s předchozími měsíci slabší. Pokles optimismu byl do určité míry dán snížením předpovědí ekonomického růstu ze strany významných centrálních bank a dalších oficiálních institucí, které upozornily na zvýšené politické nejistoty (brexit, obchodní války).

V březnu jsem zamíchal kartami ve zdravotnickém sektoru. Snížil jsem podíl v GlaxoSmithKline ve prospěch farmaceutického holdingu AstraZeneca. Zajímavá příležitost ke konci měsíce se naskytla na Avastu, kde jeden z významných vlastníků prodával větší balík akcií. Výrazný převis nabídky nad poptávkou vedl k možnosti přikoupit tuto českou firmu se „slevou“, čehož jsem využil. Naproti tomu jsem vybral část zisků ve společnosti Alphabet, jejíž cena vzrostla v době prodeje o 15 % od začátku roku, navíc na ni nepůsobí dobře plány evropských zemí na vyšší zdanění technologických gigantů.

Významné centrální banky během února pokračovaly ve své holubičí rétorice, což mělo v kombinaci s nepříliš přesvědčivými makroekonomickými daty za následek pokles výnosů (růst cen) státních dluhopisů vyspělých zemí. Výnos desetiletého německého státního dluhopisu se tak po delší době opět dostal pod nulu. Pohyb výnosů korunových dluhopisů však zdaleka nebyl tak výrazný a výnos desetiletého českého státního dluhopisu se dostal pouze mírně pod hodnotu 1,9 %.

Česká národní banka na svém zasedání ponechala oficiální úrokovou sazbu na úrovni 1,75 %. V následujících 12 měsících očekáváme její zvýšení na hodnotu 2,00 % až 2,25 %. Vzhledem k velmi ploché výnosové křivce a předpokladu pokračování cyklu zvyšování úrokových sazeb zůstává celková durace dluhopisové části portfolia podvážená.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v březnu vzrostl o 1,2 %. Od začátku roku je fond v zisku 6 %.


Nejvýznamnější akciové tituly v portfoliu fondu (k 31.03.2019)

MICROSOFT CORP1,59 %
VISA INC-CLASS A SHARES1,05 %
BANK OF AMERICA0,95 %
ROYAL DUTCH SHELL A (AMS)0,9 %
ALPHABET INC-CL C0,88 %
RIO TINTO PLC (NOM)0,87 %
BOOKING HOLDINGS INC0,78 %
AMAZON COMM. INC.0,73 %
J.P. MORGAN CHASE &0,68 %
UNILEVER (AMS) CVA C0,63 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.03.2019)

Akcie39,84 %
Dluhopisy54,45 %
Depozita a peněžní trh5,25 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0,46 %

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory