• Hodnota 38 645,8400  CZK
 • Datum aktualizace 21. 01. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj v měsíci prosinci byl pro české dluhopisy zastoupené v portfoliu pozitivní… číst dál
 • Výnos v měně 93,23 %
 • Roční výnos v měně 3,38 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,00 0,48 -0,13 -1,47 -3,42 -2,00 -1,67 0,52 1,84 2,52 3,38
V CZK 0,00 0,48 -0,13 -1,47 -3,42 -2,00 -1,67 0,52 1,84 2,52 3,38

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1625,22 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 04. 1999
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 38 645,8400
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 01. 2019
ISIN ISIN LU0095279401
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC Renta Conseil Holding S.A.
Registrovaný název Registrovaný název KBC Renta Czechrenta

Představujeme


Investiční fond KBC Renta Czechrenta investuje zejména do státních dluhopisů denominovaných v CZK. Portfolio je tvořeno především českými státními dluhopisy, bankovními dluhopisy a bonitními korporátními dluhopisy, které musí mít v době nákupu rating minimálně na úrovni A (podle agentury Standard and Poor's, u ostatních ratingových agentur s ekvivalentním hodnocením). Fond může investovat také do ostatních instrumentů peněžního trhu a část portfolia může držet v hotovosti, která slouží pro zajištění potřebné likvidity. Průměrná doba splatnosti portfolia je určována na základě očekávaného vývoje úrokových sazeb v CZK, průměrně se pohybuje v rozmezí 4 - 7 let.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý také díky malé závislosti na vývoji akciových trhů a na „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Předností tohoto fondu je transparentní investiční strategie, aktivní správa a eliminace měnového rizika.

Hlavní výhody

 • Aktiva fondu jsou investována především do českých státních dluhopisů.


 • Fond s aktivní správou.


 • Vysoká likvidita - peníze jsou dostupné do 3 obchodních dnů.

 • Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2018

  FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

  Vývoj v měsíci prosinci byl pro české dluhopisy zastoupené v portfoliu pozitivní. Výnosy střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, ze kterých se portfolio fondu skládá, poklesly a hodnota portfolia v prosinci vzrostla.

  Prosinec byl pro české dluhopisy pozitivním měsícem a dluhopisy profitovaly ze zvýšené rozkolísanosti na akciových a obav ze zpomalení ekonomického růstu. Klesající akciové trhy a nejistota na světových trzích měly za následek přesun investorů do bezpečnějších aktiv, což se celosvětově projevilo poklesem výnosů dluhopisů a ceny českých státních dluhopisů obecně vzrostly. Pouze ceny dluhopisů s velmi krátkou dobou do splatnosti poklesly. ČNB si v prosinci dala pauzu ve zvyšování sazeb a svou základní repo sazbu ponechala nezměněnu na úrovni 1,75%. Další zasedání je naplánované na začátek února 2019.

  Ekonomická data v ČR v prosinci překvapila vesměs pozitivně. Dobré byly maloobchodní tržby i průmyslová produkce. Poměrně solidní nárůst zaznamenal i sektor stavebnictví. Inflace dosáhla v listopadu meziročně růstu 2,0% a nachází se tak na cílové úrovni ČNB.

  Světové finanční trhy charakterizovala nejistota ohledně dalšího vývoje akciových trhů a obavy o zpomalování světové ekonomiky. Investoři se stádovitě zbavovali rizikových aktiv a přesouvali finanční prostředky do bezpečnějších investičních instrumentů. Ekonomická data byla mírně horší než očekávání, ale i nadále indikují pokračování růstu. Americký FED zvýšil sazby o 25 bazických bodů a potvrdil tak, že ekonomika roste solidním tempem. Růst evropské ekonomiky ve třetím čtvrtletí byl revidován směrem dolů na 1,60%. ECB potvrdila konec kvantitativního uvolňování ke konci roku 2018 a naznačila, že základní sazby by měly být nezměněné minimálně do léta 2019. Inflace v Eurozóně v listopadu vzrostla meziročně o 1,90% a dostala se tak pod cíl ECB. Jádrová inflace je stále nízká a zaznamenala meziroční nárůst pouze o 1,00%.

  Vzhledem k očekávání růstu oficiálních sazeb v roce 2019, růstu inflace a pokračujícímu hospodářskému růstu v ČR by měly výnosy dluhopisů postupně růst a ceny tedy klesat. Stále relativně nízké úrovně výnosů, vysoké ceny dluhopisů a naše očekávání vývoje na finančních trzích v roce 2019 nás vedou k defenzivní pozici a udržování nižší citlivosti portfolia na růst úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář predikuje hospodářský růst v Evropě spojený s růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku.


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko nízké
  Koncentrační riziko střední
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity nízké
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.