• Hodnota 275,7900  EUR
 • Datum aktualizace 21. 01. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

 • Výnos v měně 110,49 %
 • Roční výnos v měně 3,97 %
 • Výnos v CZK 50,15 %
 • Roční výnos v CZK 2,15 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,52 1,29 -0,04 0,08 0,17 -0,42 -0,28 2,50 3,32 4,03 3,97
V CZK -0,24 0,36 -1,37 1,02 -2,48 -2,21 -2,47 0,97 3,47 3,04 2,15

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 4,02 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 17. 12. 1999
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 275,7900
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 01. 2019
ISIN ISIN LU0067223007
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,7 %
Region Region Eurozóna
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC Bonds Conseil Holding S.A.
Registrovaný název Registrovaný název KBC Bonds Europe

KBC Bonds Europe se snaží o dosažení zisku tak, že investuje nejméně dvě třetiny svého celkového jmění do dluhopisů denominovaných hlavně v eurech, vydaných podniky, které mají sídlo, nebo vyvíjejí podstatnou část své hospodářské činnosti v Evropě.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.