• Hodnota 329,6300  EUR
 • Datum aktualizace 21. 01. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

 • Výnos v měně -16,94 %
 • Roční výnos v měně -0,74 %
 • Výnos v CZK -
 • Roční výnos v CZK -

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,84 2,65 0,83 2,78 -1,51 -1,13 -0,49 2,44 0,86 0,86 -0,74
V CZK 0,08 1,71 -0,52 3,75 -4,12 -2,91 -2,68 0,91 1,00 -0,10 -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 24,42 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 20. 12. 1991
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 329,6300
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 01. 2019
ISIN ISIN LU0052030318
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,7 %
Region Region Eurozóna
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC Bonds Conseil Holding S.A.
Registrovaný název Registrovaný název KBC Bonds Income Fund

Investiční zaměření

KBC Bonds Income Fund se snaží o dosažení zisku, tak, že investuje nejméně dvě třetiny celkového jmění do podnikových nebo státních dluhopisů denominovaných v různých měnách. Konvertibilní dluhopisy a opce tvoří maximálně čtvrtinu majetku fondu. Podfond může investovat na dluhopisových trzích, které jsou individuálním investorům uzavřeny, nebo málo přístupné. Fond může své celkové jmění investovat do nástrojů peněžního trhu (maximálně jednu třetinu), do aktiv v bankách (maximálně jednu třetinu) a/nebo do akcií a dalších podílových cenných papírů (maximálně jednu desetinu).


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko střední
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.