Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,8100  CZK
 • Datum aktualizace 16. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Preferujete potenciál vyššího zhodnocení a zároveň se nechcete vzdát šance na ochranu investovaných prostředků? Právě pro vás jsme připravili nový investiční fond ČSOB Evropský jumper 7…číst dál

Hlavní výhody:

Výběr 50 nejvýznamnějších společností eurozóny.

Při splatnosti fondu je vložená investice chráněna při poklesu hodnoty indexu akcií do 40 % (včetně) za podmínek uvedených dále…číst dál

 • Výnos v měně 8,10 %
 • Roční výnos v měně -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 439,34 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 10. 12. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 12. 2024
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,8100
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 05. 2019
ISIN ISIN LU1839732663
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 10. – 30. 11. 2018
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Contribute Partners ČSOB Evropský jumper 7

Představujeme

Preferujete potenciál vyššího zhodnocení a zároveň se nechcete vzdát šance na ochranu investovaných prostředků? Právě pro vás jsme připravili nový investiční fond ČSOB Evropský jumper 7. Nechte se svézt vlnou úspěchu evropských lídrů.

Výnos fondu je vázán na vývoj akciového indexu Euro Stoxx 50®. V indexu jsou firmy jako:

–Volkswagen: německá společnost a jeden z největších výrobců automobilů na světě.

–Allianz: je německá nadnárodní pojišťovací společnost, která chrání životy a majetky téměř 80 milionů lidí ve více než 70 zemích. Jedná se o největšího správce aktiv mezi pojišťovnami na světě.

–Total: francouzský petrolejářský koncern, který produkuje, rafinuje, transportuje a prodává produkty z ropy a zemního plynu.

LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton: je společnost vlastnící více než 60 obchodních značek světoznámého luxusního zboží.

Jestliže index v roce 2021, 2022 nebo 2023 překročí počáteční hodnotu nebo bude na stejné úrovni jako tato hodnota, bude v závislosti na pořadí roku pozorování kapitálový výnos fondu činit 21 %, 28 % nebo 35 % a fond bude v daném roce předčasně ukončen.

V případě, že žádné pozorování nepovede k předčasnému ukončení fondu, existují 3 možné varianty vývoje při splatnosti:

1. hodnota indexu není nižší než počáteční hodnota, pak bude vyplacena investovaná částka a výnos 42 % (5,93 % ročně).

2. hodnota indexu bude nižší než počáteční hodnota, a to maximálně o 40 %, potom je při splatnosti vyplacena původní výše investované částky za podmínek uvedených dále.

3. hodnota indexu bude o více než 40 % pod počáteční hodnotou, pak nemá klient chráněnou investici a nese plně pokles indexu.


Hlavní výhody

 • Výběr 50 nejvýznamnějších společností eurozóny.


 • Při splatnosti fondu je vložená investice chráněna při poklesu hodnoty indexu akcií do 40 % (včetně) za podmínek uvedených dále.


 • Možnost dosažení výnosu až 42 % (5,93 % ročně) za dobu trvání fondu nebo ukončení fondu již po třetím roce s výnosem 21 % (6,39 % ročně).

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.