Přejít k obsahu

ČSOB Energie a ropa 3

Contribute Partners ČSOB Energie a ropa 3

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.
Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,0000  CZK
 • Datum aktualizace 09. 10. 2017
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

Není k dispozici dostatečné množství hodnot k provedení výpočtu zhodnocení.
PDF leták

Představujeme:

Fond je navázán na vývoj evropského akciového indexu STOXX® Europe 600 Oil & Gas, který se zaměřuje na akcie 20 firem působících aktivně v evropském odvětví ropy a zemního plynu… číst dál

Hlavní výhody:

Fond může skončit již po 3 letech s výnosem 21 %.

Můžete získat zhodnocení ve výši až 42 % za dobu trvání fondu (5,93 % ročně)…číst dál

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Datum vzniku Datum vzniku 09. 10. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 10. 2023
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 09. 10. 2017
ISIN ISIN LU1600526948
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 8. - 29. 9. 2017
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Contribute Partners ČSOB Energie a ropa 3

Představujeme

Fond je navázán na vývoj evropského akciového indexu STOXX® Europe 600 Oil & Gas, který se zaměřuje na akcie 20 firem působících aktivně v evropském odvětví ropy a zemního plynu. Index zahrnuje společnosti jako:

– Royal Dutch Shell – britsko-nizozemská největší soukromá ropná společnost v Evropě a druhá největší na světě, založená již v roce 1907.

– BP – nadnárodní energetický gigant působí v oblasti těžby a zpracování ropy a plynu i v alternativních energiích a chemii.

– Total – francouzský petrolejářský koncern se zaměřuje na zpracování ropy již od roku 1924.

Výnos fondu je navázán na vývoj akciového indexu. Ke dni splatnosti fondu může nastat jedna z následujících variant:

1. Hodnota akciového indexu zůstane stejná nebo vzroste – získáte výnos až 42 % (5,93 % ročně) minus poplatky, na zhodnocení indexu se podílíte 100 %.

2. Hodnota indexu poklesne do 40 % – vyplatíme vám celou investovanou částku minus poplatky.

3. Hodnota indexu klesne o více než 40 % – vyplatíme vám částku odpovídající rozdílu investovaných peněz a ztráty hodnoty koše minus poplatky.


Hlavní výhody

 • Fond může skončit již po 3 letech s výnosem 21 %.


 • Můžete získat zhodnocení ve výši až 42 % za dobu trvání fondu (5,93 % ročně).


 • Ochráníme vaši investici až do 40% poklesu hodnoty evropského akciového indexu STOXX® Europe 600 Oil & Gas.

 • Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko nízké
  Koncentrační riziko vysoké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity střední
  Další rizika Zaměření

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.