Přejít k obsahu

ČSOB Stříbrná ekonomika 1

Contribute Partners ČSOB Stříbrná ekonomika 1

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.
Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 9,6500  CZK
 • Datum aktualizace 15. 09. 2017
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Fond se zaměřuje na akcie firem, které jsou aktivní v oblasti zabývající se stárnutím obyvatelstva. V koši jsou firmy jako… číst dál

Hlavní výhody:

Fond nabízí možnost podílet se na růstu takových firem a získat zhodnocení až 60 % (8,15 % ročně).

Zralá populace bude díky rostoucímu počtu i kupní síle výrazně ovlivňovat chod společnosti…číst dál

 • Výnos v měně -3,50 %
 • Roční výnos v měně -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 462,77 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 10. 07. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 06. 2023
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 9,6500
Datum aktualizace Datum aktualizace 15. 09. 2017
ISIN ISIN LU1555154068
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, po úpisu 3,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 2.5. – 30.6. 2017
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Contribute Partners ČSOB Stříbrná ekonomika 1

Představujeme

Fond se zaměřuje na akcie firem, které jsou aktivní v oblasti zabývající se stárnutím obyvatelstva. V koši jsou firmy jako:

– Allianz – německá pojišťovací skupina poskytuje služby v oblasti životního, penzijního nebo cestovního pojištění ve více než 70 zemích.

– Bayer – významná německá agrochemická a farmaceutická společnost na českém trhu nabízí např. Aspirin nebo Canesten.

– Sanofi – globální farmaceutická skupina zastřešuje i původně českou Zentivu a je tedy výrobcem Paralenu, Ibalginu či Celaskonu.

– Louis Vuitton Moet Hennessy – luxusní holding čítá desítky značek módy, kosmetiky, šperků i alkoholu (Moët & Chandon, Dom Perignon).

Výnos fondu je navázán na vývoj koše akcií firem. Ke dni splatnosti fondu může nastat jedna z následujících variant:

1. Hodnota koše akcií zůstane stejná nebo vzroste – získáte výnos až 60 % (8,15 % ročně) minus poplatky, na výnosech akcií firem se podílíte 100 %.

2. Hodnota koše akcií poklesne do 40 % – vyplatíme vám celou investovanou částku minus poplatky.

3. Hodnota koše akcií klesne o více než 40 % – vyplatíme vám částku odpovídající rozdílu investovaných peněz a ztráty hodnoty koše minus poplatky.


Hlavní výhody

 • Fond nabízí možnost podílet se na růstu takových firem a získat zhodnocení až 60 % (8,15 % ročně).


 • Zralá populace bude díky rostoucímu počtu i kupní síle výrazně ovlivňovat chod společnosti. Na výnosech akcií firem „stříbrné ekonomiky“ se podílíte 100 %.


 • Ochráníme vaši investici až do 40% poklesu hodnoty koše akcií.

 • Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko nízké
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity střední

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.