Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa na ČSOB Akciový střední a východní Evropa.
 • Hodnota 0,5982  CZK
 • Datum aktualizace 21. 01. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Světové akcie ztratily více než 7 % a akcie ztrácely také ve střední Evropě. Český PX trpěl kvůli propadům akcií středoevropských finančních institucí… číst dál

Struktura portfolia podle regionů

 • Polsko 34,84 %
 • Rakousko 18,3 %
 • Rusko 15,21 %
 • Maďarsko 14,49 %
 • Rumunsko 8,43 %
 • Česká republika 7,72 %
 • Spojené království 1,02 %
 • Výnos v měně -40,18 %
 • Roční výnos v měně -4,29 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 4,33 0,25 -0,43 -14,70 0,83 6,32 -0,72 -0,06 2,21 4,95 -4,29
V CZK 4,33 0,25 -0,43 -14,70 0,83 6,32 -0,72 -0,06 2,21 4,95 -4,29

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 211,38 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 05. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,5982
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 01. 2019
ISIN ISIN CZ0008472610
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový střední a východní Evropa

Představujeme


Investiční fond ČSOB Akciový střední a východní Evropa (dříve ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa) investuje do zemí střední a východní Evropy, které nabízejí atraktivní příležitosti a jako celek jsou charakteristické vyšším hospodářským růstem v porovnání s vyspělými státy Evropy. Vybrané akciové trhy často nabízejí i zajímavé ocenění. Regionální ekonomiky jsou navíc rozdílné a vnášejí tak do portfolia prvek diverzifikace.

Středoevropské země jsou vnímány jako bezpečnější, obvykle přinášejí vyšší dividendový výnos, ale na druhou stranu mívají nižší dynamiku než některé východoevropské země. Polsko se jako jediné hospodářství Evropy vyhnulo recesi, ČR je vnímána jako země s jednou z nejlepších kondicí v oblasti veřejných rozpočtů a za silnou stránku Maďarska lze považovat přebytek na běžném účtu platební bilance země. Ve východní Evropě fond sleduje příležitosti vnášené do portfolia ruskými a tureckými akciemi, jejichž ekonomický profil je velmi odlišný. Aktivní správou tak můžeme soustředit investice buď více směrem k Rusku, jehož hospodářské těžiště spočívá především v orientaci na energie (plyn, ropa) a nerostné suroviny, nebo naopak k Turecku, které je více založeno na produkci zboží s vyšší přidanou hodnotou a které naopak těží z levnějších cen surovin. Fond také sleduje příležitosti v dalších zemích východní Evropy, zejména Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku, které občas dokážou nabídnout velmi zajímavé zhodnocení prostředků investorů.

Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2018

FotoPavel Kopeček - portfolio manažer

Světové akcie ztratily více než 7 % a akcie ztrácely také ve střední Evropě. Český PX trpěl kvůli propadům akcií středoevropských finančních institucí zasažených zdaněním bankovních aktiv v Rumunsku (Erste, VIG). Naopak jako relativně imunní se v prosinci s kosmetickou ztrátou ukázal být polský trh. V Turecku a Rusku ztrácely akcie kolem 5 % a nedařilo se ani lokálním měnám. Obavy ze zpomalení světové ekonomiky přikrmované horšími ekonomickými daty z Číny vedly také k výraznému poklesu cen ropy.

Prosinec si vyšlápl těžkou nohou na akcie Erste Group, která se svým oceněním dostala do teritoria „levné“, propadu jsem využil a tuto firmu v portfoliu navýšil. Přikupoval jsem také akcie ruské Sberbank, jejíž ocenění částečně reflektuje dokonce další kolo sankcí a z tohoto pohledu vychází dobře poměr výnos/riziko. Na druhou stranu jsem vybral zisky v chorvatském producentovi nápojů a výživových doplňků Atlantic Grupa, který dosáhl cílového ocenění. Kvůli plánu na úpravu daní (výrazné zvýšení) v Rumunsku jsem uzavřel část zisků v producentovi ropy a plynu Romgaz a Bance Transilvania.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v prosinci klesl o 6,8 %.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.12.2018)

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA6,57 %
CCC SA6,27 %
SBERBANK-SPONSORED ADR6,26 %
GEDEON RICHTER4,98 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL4,78 %
BANK PEKAO SA3,53 %
DO & CO AG3,46 %
MBANK3,44 %
POLISH OIL & GAS3,4 %
POLSKI KONCERN NAFTO3,37 %

Struktura portfolia podle regionů (k 31.12.2018)

Polsko34,84 %
Rakousko18,3 %
Rusko15,21 %
Maďarsko14,49 %
Rumunsko8,43 %
Česká republika7,72 %
Spojené království1,02 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko vysoké
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.