Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,1900  CZK
 • Datum aktualizace 15. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Nezaměstnanost klesá v mnoha zemích na několikaletá minima a mzdy rostou rychlým tempem. To znamená, že všichni více utrácí… číst dál

Hlavní výhody:

Globální společnosti, které nejvíce prosperují z růstu spotřebitelských výdajů.

Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % ke dni splatnosti fondu…číst dál

 • Výnos v měně 1,90 %
 • Roční výnos v měně 1,73 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 137,38 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 08. 02. 2019
Datum splatnosti Datum splatnosti 29. 11. 2024
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,1900
Datum aktualizace Datum aktualizace 15. 03. 2019
ISIN ISIN BE6308810272
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 3. 12.2018 – 31. 1. 2019
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Zboží dlouhodobé spotřeby 1

Představujeme

Nezaměstnanost klesá v mnoha zemích na několikaletá minima a mzdy rostou rychlým tempem. To znamená, že všichni více utrácí. Společnosti zaměřené na zboží z toho těží a Vy můžete také s naším novým fondem ČSOB Zboží dlouhodobé spotřeby 1.

Fond se zaměřuje na akcie 30 světových firem především z odvětví spotřebního zboží. V koši jsou firmy jako:

-LVMH: francouzská společnost zaměřená na luxusní výrobky z oblasti oblékání, kosmetiky, oděvních doplňků, šperků a nápojů. Mezi nejznámější značky z jejího portfolia patří Louis Vuitton, Sephora, Hennesy, Moët a řada dalších.

-PANDORA: dánská mezinárodní šperkařská společnost, která je známá především svými originálními náramky a přívěsky, které jsou ve velkém prodávané i u nás.

-Subaru: automobilka pocházející z Japonska, která je známá svým vynikajícím pohonem všech kol. Díky tomu je Subaru nejrozšířenější hlavně v rally závodech.

-Daimler: německá společnost a jeden z největších výrobců automobilů na světě. Společně s výrobou osobních automobilů Mercedes vyrábí také nákladní automobily a autobusy.


Hlavní výhody

 • Globální společnosti, které nejvíce prosperují z růstu spotřebitelských výdajů.


 • Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených dále.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 70 % (9,56 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.