• Hodnota 8,2600  CZK
 • Datum aktualizace 29. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Fond se zaměřuje na akcie firem, které se v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví dlouhodobě řadí mezi světové lídry… číst dál

Hlavní výhody:

Budete startovat z výhodnější startovací pozice pro lepší zhodnocení vašich peněz.

Očekáváme růst úrokových sazeb, který pomůže bankám k vyšším ziskům…číst dál

 • Výnos v měně -17,40 %
 • Roční výnos v měně -9,92 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -2,59 5,63 -3,51 -6,35 -9,90
V CZK -2,59 5,63 -3,51 -6,35 -9,90

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 142,28 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 29. 05. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 05. 2023
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 8,2600
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 03. 2019
ISIN ISIN BE6293169031
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 3.4. – 19.5. 2017
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Banky a pojišťovny 1

Představujeme

Fond se zaměřuje na akcie firem, které se v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví dlouhodobě řadí mezi světové lídry. V koši jsou firmy jako:

– JPMorgan Chase & Co – největší bankovní skupina světa spravuje aktiva klientů v hodnotě 2,5 bilionu USD.

– HSBC – historie společnosti se začala psát již v roce 1865, kdy byly otevřeny první pobočky v Hongkongu a Šanghaji.

– MetLife – známa především jako pojišťovna, která poskytuje i další finanční služby nejen v USA, ale i Evropě či Asii.

– ING Groep – globální finanční instituce, která působí ve více než 40 zemích světa, zaměstnává 82 tisíc lidí a má více než 61 milionů zákazníků.

Výnos fondu je navázán na vývoj koše akcií 30 společností. Speciálním bonusem fondu je, že se pro výpočet výnosu použije nejnižší hodnota koše za prvních 9 měsíců, každý první obchodní den daného měsíce.

Ke dni splatnosti fondu nastane jedna z následujících variant:

1. Hodnota koše akcií oproti minimální výchozí hodnotě zůstane stejná nebo vzroste – získáte investovanou částku a odpovídající výnos minus uhrazené vstupní poplatky, na výnosech akcií se podílíte 80 %. Pro výpočet se použije vzorec (konečná hodnota – minimální výchozí hodnota) / počáteční hodnota.

2. Hodnota koše akcií oproti minimální výchozí hodnotě poklesne – vyplatíme vám částku odpovídající rozdílu investovaných peněz a ztráty hodnoty koše oproti minimální výchozí hodnotě minus uhrazené vstupní poplatky.


Hlavní výhody

 • Budete startovat z výhodnější startovací pozice pro lepší zhodnocení vašich peněz.


 • Očekáváme růst úrokových sazeb, který pomůže bankám k vyšším ziskům.


 • Fond umožňuje investovat do odvětví, ve kterém jsme i my jako doma a získat zhodnocení až 60 % (8,14 % ročně), na výnosech akcií se podílíte z 80 %.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.