• Hodnota 1 169,2500  CZK
 • Datum aktualizace 23. 05. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Role spotřebitele celosvětově narůstá na významu. V USA, Evropě i Asii se stává hlavním tahounem ekonomik za ekonomickým oživením. Za zlepšeným spotřebním apetitem stojí několik faktorů... číst dál

Hlavní výhody:

Globální společnosti, které nejvíce prosperují z růstu spotřebitelských výdajů.

Investice do velkých a známých firem... číst dál

 • Výnos v měně 16,92 %
 • Roční výnos v měně 4,96 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -6,20 1,89 9,19 -0,02 2,92 5,59 4,96
V CZK -6,20 1,89 9,19 -0,02 2,92 5,59 4,96

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 104,7 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 04. 03. 2016
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 169,2500
Datum aktualizace Datum aktualizace 23. 05. 2019
ISIN ISIN BE6283257820
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 4. 1. - 29. 2. 2016
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund Consumer Durables Classic Shares ČSOB CZK

Představujeme

Role spotřebitele celosvětově narůstá na významu. V USA, Evropě i Asii se stává hlavním tahounem ekonomik za ekonomickým oživením. Za zlepšeným spotřebním apetitem stojí několik faktorů. Nezaměstnanost klesá v mnoha zemích na mnohaletá minima a i mzdy začínají růst. Vzhledem k velmi nízké inflaci a významnému poklesu cen ropy se každé zvýšení mezd projevuje v růstu kupní síly. Domácnosti dále pociťují nárůst svého bohatství díky růstu cen na trhu nemovitostí a vzestupu akciových trhů. V současném prostředí velmi nízkých úrokových sazeb je rovněž snazší splácet a refinancovat případné dluhy.

Tyto faktory dohromady vytváří kombinaci, která dává spotřebiteli důvěru a chuť uskutečňovat nákladnější nákupy z kategorie zboží dlouhodobé spotřeby. Trend se již začal projevovat v růstu tržeb i zisků firem z tohoto sektoru. Za zboží dlouhodobé spotřeby jsou mj. považovány automobily, audiovizuální a bílá technika, média, či oděvy. Na firmy působící v těchto oblastech se zaměřuje fond ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby (Consumer Durables Classic Shares CZK).

Fond je vhodný i pro pravidelné investování a ocení ho především investoři, kteří chtějí rozšířit svoje portfolio o specificky zaměřenou akciovou složku. Fond nezajišťuje měnové riziko.


Hlavní výhody

 • Globální společnosti, které nejvíce prosperují z růstu spotřebitelských výdajů.


 • Investice do velkých a známých firem.


 • Diverzifikace portfolia do zhruba stovky společností z různých odvětví v rámci sektoru zboží dlouhodobé spotřeby.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.