Přejít k obsahu

ČSOB Flexibilní plán

Optimum Fund ČSOB Flexibilní plán

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.
 • Hodnota 1 009,8800  CZK
 • Datum aktualizace 21. 09. 2017
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Že rostoucí trend netrvá věčně a trh je zralý na korekci, hlásali tržní pesimisté už před lety. Kdo uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 36,23 %
 • Dluhopisy 62,75 %
 • Depozita a peněžní trh 1,02 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 0,99 %
 • Roční výnos v měně 0,44 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,82 0,15 1,55 3,79 2,20 0,44
V CZK 0,82 0,15 1,55 3,79 2,20 0,44

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 3572,75 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 07. 2015
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 009,8800
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 09. 2017
ISIN ISIN BE6277441869
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK jednorázově nebo pravidelně od 500 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Flexibilní plán

Představujeme

Že rostoucí trend netrvá věčně a trh je zralý na korekci, hlásali tržní pesimisté už před lety. Kdo uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy po bouřce vysvitne sluníčko, a jestli ten den nebude hřát víc než kdy jindy. Kde vidíme největší potenciál? Prosperující ekonomika podporuje výdaje na zboží dlouhodobé spotřeby, digitální pokrok žene vpřed IT a stárnoucí bohatnoucí populace hojně využívá zdravotnických služeb. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Flexibilní plán investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Daimler (výrobce vozů Mercedes-Benz), Louis Vuitton, Johnson & Johnson nebo Roche.


Proč investovat právě sem

 • Fond kombinuje investování pomocí počítače, který nikdy nespí a nedělá ukvapené závěry, a našeho know-how.


 • Fond se bleskově přizpůsobuje aktuální situaci na finančních trzích a podle vývoje tvoří optimální mix akcií a dluhopisů.


 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


 • Do čeho investujete

 • Fond má dvě části, větší základní a menší doplňkovou. Základní část obsahuje stabilní podíl dluhopisů (77,5 %) a akcií (22,5 %), doplňkovou část upravuje počítač podle aktuální situace.


 • Pokud je jedna složka výnosnější, automaticky se navýší její podíl v doplňkové složce. Jestliže tedy třeba akcie dosáhly lepší výkonnosti než dluhopisy, investuje fond více do akcií a naopak.


 • Poměr mezi základní a doplňkovou částí se může průběžně měnit. Podíl akciové složky v portfoliu fondu však nikdy nepřesáhne 65 %.
 • Hlavní výhody

 • Fond se rychle přizpůsobuje aktuální situaci na finančních trzích.


 • Kombinace algoritmického přístupu s názory analytiků.


 • Flexibilní strategie s podílem akcií až 65 %.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2017)

  OPT FD CSOB KRATKO DLUHOPISU IS B11,08 %
  KBC BDS CORP EUR IS B KAP9,29 %
  KBC PA SRI CORPORATE BONDS IS B KAP8,83 %
  KBC RENTA ST ACC 1 EUR IS B KAP8,03 %
  KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP5,78 %
  KBC RENTA CZECH IS B KAP5,39 %
  KBC EQT STRATEGIC SATELLITES IS B KAP5,22 %
  KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP4,76 %
  KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP2,85 %
  KBC INTEREST FUND EURO MED IS B KAP2,69 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2017)

  Akcie36,23 %
  Dluhopisy62,75 %
  Depozita a peněžní trh1,02 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko střední
  Měnové riziko střední
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity nízké

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.