• Hodnota 1 020,3300  CZK
 • Datum aktualizace 23. 05. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Historie nám opakovaně potvrzuje, že Německo je „lokomotivou“ Evropy. Udává tempo a směr vývoje celého kontinentu. Na jeho prosperitě do značné míry závisí ekonomická budoucnost řady evropských států. Má dobře...

číst dál

Hlavní výhody

- světoznámé německé společnosti, které jsou „lokomotivou“ evropské ekonomiky...

číst dál
 • Výnos v měně 2,03 %
 • Roční výnos v měně 0,45 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -3,19 3,56 3,16 -10,25 -5,83 2,63 -3,25 0,45
V CZK -3,19 3,56 3,16 -10,25 -5,83 2,63 -3,25 0,45

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 252,4 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 04. 12. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 020,3300
Datum aktualizace Datum aktualizace 23. 05. 2019
ISIN ISIN BE6271852269
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,5 %
Region Region Eurozóna
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, ČMSS, Finanční centra
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Multi Track Germany Classic Shares ČSOB CZK

Představujeme


Historie nám opakovaně potvrzuje, že Německo je „lokomotivou“ Evropy. Udává tempo a směr vývoje celého kontinentu. Na jeho prosperitě do značné míry závisí ekonomická budoucnost řady evropských států. Má dobře rozvinutou infrastrukturu, stabilní trh práce, nízkou nezaměstnanost, rostoucí produktivitu, mírnou inflaci a nízký deficit státního rozpočtu. To vše vytváří předpoklady pro zdravý růst německé ekonomiky. Hnacím motorem této „evropské lokomotivy“ jsou především velké německé společnosti.

Cílem investičního fondu ČSOB Akciový Německo (dříve KBC Multi Track Germany Classic Shares CSOB CZK) je sledovat složení a co nejlépe reprodukovat vývoj německého akciového indexu MSCI Germany s ohledem na zákonné limity. Tento index se skládá z výběru více než 50 úspěšných německých společností z různých odvětví. Jaké společnosti index obsahuje? Jde například o automobilky BMW nebo Daimler (Mercedes-Benz), technologického lídra Siemens, tvůrce informačních řešení SAP a další známé značky. Co mají tyto německé firmy společné? Je to právě dlouhá historie, rostoucí prosperita a vysoká míra inovací. Klíčem jejich úspěchu je prvotřídní kvalita výrobků a spokojený zákazník. Tento otevřený fond vám tak přináší perspektivní německé značky a příležitost investovat do hospodářské „lokomotivy“ Evropy. Fond je vhodný i pro pravidelné investování a ocení ho především investoři, kteří chtějí rozšířit portfolio o specificky zaměřenou akciovou složku.

Fond primárně nezajišťuje měnové riziko.

Hlavní výhody

 • Světoznámé německé společnosti, které jsou „lokomotivou“ evropské ekonomiky.


 • Fond sleduje složení indexu MSCI Germany.


 • Diverzifikace portfolia do více než 50 společností z různých sektorů.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.