• Hodnota 1 391,1600  CZK
 • Datum aktualizace 23. 05. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Michaela Toperczerová
finanční analytik

Měsíční komentář správce fondu

Index PX v únoru přidal 2,70 % (2,76 % vč. dividendy Stock Spirits). Ve srovnání s ostatními středo- a východoevropskými indexy šlo o nadprůměrný výsledek… číst dál
 • Výnos v měně 39,12 %
 • Roční výnos v měně 4,41 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -3,92 0,59 -0,43 -1,96 4,68 9,45 3,95 4,49 5,71 4,41
V CZK -3,92 0,59 -0,43 -1,96 4,68 9,45 3,95 4,49 5,71 4,41

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 193,93 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 05. 10. 2011
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 391,1600
Datum aktualizace Datum aktualizace 23. 05. 2019
ISIN ISIN BE6224091866
Minimální investice Minimální investice 5 000 Kč jednorázově (nebo 500 Kč pravidelně)
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Access Fund ČSOB Český Akciový (PX)

Představujeme.

Cílem tohoto investičního fondu* je sledovat složení a co nejlépe reprodukovat vývoj českého akciového indexu PX®s ohledem na zákonné limity.
Výhodou fondu je, že dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány. Dá se proto očekávat, že fond v dlouhodobém horizontu překoná svou výkonností český akciový index. Tento fond je vhodným doplňkem portfolia investorů, kteří chtějí jedním produktem co nejpřesněji kopírovat vývoj indexu pražské burzy. Fond je spravován pasivně.
Jedná se o jeden z prvních akciových fondů svého druhu registrovaný a prodávaný v České republice, jehož cílem je sledovat index pražské burzy. Z dlouhodobého hlediska se díky zajímavým růstovým vyhlídkám a umírněné inflaci může Česká republika stát přitažlivou investiční příležitostí. Český akciový trh je reprezentován zdravými bankami a relativně nízkým zadlužením země.
Index PX® je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha a v současné době obsahuje 13 akciových titulů.


Hlavní výhody

 • Přináší možnost investovat finanční prostředky do firem, které známe a každý den se s nimi setkáváme.

 • Dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány.

 • Znalost českého prostředí a nulová jazyková bariéra při získávání informací.

 • Doplňující informace

  - jedná se o akciový fond. Kolísání hodnoty investice v čase může být v důsledku složení portfolia fondu vysoké,
  - fond je svou konstrukcí vhodný pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko s potenciálem získání vyššího výnosu,
  - vyplacení vložené investice není zaručeno,
  - v důsledku právních omezení může portfolio fondu obsahovat akcie pouze jediné společnosti, jejíž váha je vyšší než 20 % (s maximem 35 %) majetku fondu. Z tohoto důvodu může dojít k rozdílům mezi složením fondu a sledovaného indexu,
  - investor nese částečné měnové riziko, zejména z důvodu, že část tržeb firem obsažených v indexu PX je v jiných měnách než v Kč,
  - tento materiál má pouze informativní charakter.


  Měsíční komentář správce fondu k 28.2.2019

  FotoMichaela Toperczerová - finanční analytik

  Index PX v únoru přidal 2,70 % (2,76 % vč. dividendy Stock Spirits). Ve srovnání s ostatními středo- a východoevropskými indexy šlo o nadprůměrný výsledek.

  Největší vahou přispěla k růstu indexu Erste Group Bank (+7,12 %). Z předběžných výsledků vyplynulo, že rakouská bankovní skupina loni zvýšila čistý zisk o 36 % na rekordních 1,79 miliardy eur. Vedení banky rovněž potvrdilo, že na valné hromadě akcionářů navrhne zvýšit dividendu na 1,4 eura na akcii z 1,2 eura na akcii v předchozím roce.

  Silný růst zaznamenala také Komerční banka (+4,42 %), která reportovala silné výsledky za 4Q18, v nichž překonala odhady analytiků napříč ukazateli. Solidní růst úvěrů a lepší čistá úroková marže pomohly ve 4Q 2018 dosáhnout nejsilnějšího čistého úrokového výnosu společnosti za mnoho let. Management navrhl výplatu dividendy 51 Kč na akcii (za předchozí rok dosáhla 47 Kč na akcii), a to i přes meziroční pokles celkového celoročního čistého zisku.

  Mimořádnou únorovou výkonnost dále předvedly akcie AVAST (+7,02 %) a CETV (+13,16 %), která představila solidní čísla. Firma těžila z příznivých tržních podmínek i z předvánoční komerční horečky. Zadlužení společnosti pokračovalo v poklesu, v současné době je na 3,5x násobku, což je téměř úroveň, na které potřebuje být pro nejlevnější financování termínovaného úvěru 2023 Euro. Společnost navíc odstoupila od prodeje svých slovinských aktivit, což sice zřejmě zpomalí proces snižování dluhů, ale zvýší základnu pro jejich poměr k výkonu firmy.

  Nejdůležitější zprávou měsíce na pražské burze bylo ukončení jednání o akvizici Air Bank a Home Credit Monetou Money Bank (+4,31 %). Předcházela mu úprava nabídky ve prospěch Monety, která byla PPF zamítnuta. Moneta mimo jiné představila slušné výsledky za 4Q 2018. Čistý úrokový výnos se zlepšil již druhé čtvrtletí v řadě a banka pokračovala ve vysokém tempu růstu úvěrů. Management navrhl zvýšení celoroční dividendy na 6,15 Kč na akcii (z 5,60 Kč na akcii).


  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.