Dovolte, abychom vás informovali, že fond ČSOB Akciový BRIC byl dne 16.6.2017 sloučen s fondem ČSOB Akciový nové trhy (KBC Equity Fund New Markets CSOB CZK).
Informace o důvodech a vlastním provedení sloučení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů.

 • Hodnota 871,6500  CZK
 • Datum aktualizace 02. 06. 2017
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

Představujeme

Význam volného uskupení největších rozvíjejících se zemí BRIC (Brazílie, Ruska, Indie a Číny), které tento investiční fond sdružuje, počátkem milénia rapidně rostl, od té doby se však mnohé změnilo. Čína upouští od konceptu investiční ekonomiky...

číst dál

Struktura portfolia podle států

 • CHINA 58,16 %
 • INDIA 13,82 %
 • BRAZIL 14,33 %
 • RUSSIA 13,68 %
 • Výnos v měně -12,84 %
 • Roční výnos v měně -1,43 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -3,75 -3,33 4,25 20,75 -4,85 5,62 5,12 4,87 0,77 - -1,43
V CZK -3,75 -3,33 4,25 20,75 -4,85 5,62 5,12 4,87 0,77 - -1,43

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Datum vzniku Datum vzniku 05. 12. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 871,6500
Datum aktualizace Datum aktualizace 02. 06. 2017
ISIN ISIN BE0947600079
Minimální investice Minimální investice 5 000 Kč jednorázově (nebo 500 Kč pravidelně)
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund ČSOB BRIC

Představujeme


Význam volného uskupení největších rozvíjejících se zemí BRIC (Brazílie, Ruska, Indie a Číny), které tento investiční fond sdružuje, od počátku milénia rapidně roste. Čína upouští od konceptu investiční ekonomiky a přiklání se k ekonomice spotřební. Pro západní země tak přestává být synonymem levné pracovní síly a díky sílící domácí spotřebě se staví na vlastní nohy. Také Indie se snaží novými reformami probudit spotřební aktivitu domácích obyvatel – je otevřená novým investicím a zároveň chce řešit palčivé problémy s chudobou. Brazílie a Rusko jsou typické komoditní trhy. Citlivost jejich ekonomik na ceny komodit znamená příležitost i hrozbu zároveň. V podobné situaci se nachází i Brazílie, země s velkými zásobami nerostných surovin (např. železa, mědi, niklu, bauxitu) a zároveň jeden z největších světových producentů kávy, cukru a pomerančů.

Hlavní výhody

 • Země v portfoliu se vyznačují slibným dlouhodobým potenciálem.


 • Mají mladou, a tedy rychle rostoucí populaci a dynamickou ekonomiku.


 • Fond je aktivně řízen, takže složení portfolia přizpůsobuje dění na finančních trzích.

 • Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko vysoké
  Měnové riziko vysoké
  Koncentrační riziko vysoké
  Tržní riziko vysoké
  Riziko likvidity nízké
  Další rizika Zaměření

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.