• Hodnota 1 264,7500  CZK
 • Datum aktualizace 18. 01. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

"Podstatou všech věcí je voda, z vody vše pochází, do vody se vše vrací", poznamenal přibližně před 2,5 tisíci lety starořecký filozof Thales z Milétu. A už i Středoevropané si dnes uvědomují...

číst dál

Hlavní výhody

- investice do akcií společností s vysokým potenciálem růstu – společnosti z průmyslových odvětví a služeb vázaných na vodu...

číst dál
 • Výnos v měně 26,48 %
 • Roční výnos v měně 2,07 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 4,79 -0,46 -7,06 -11,84 -0,18 7,15 3,24 2,62 8,64 8,74 2,07
V CZK 4,79 -0,46 -7,06 -11,84 -0,18 7,15 3,24 2,62 8,64 8,74 2,07

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1038,71 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 07. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 264,7500
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 01. 2019
ISIN ISIN BE0947250453
Minimální investice Minimální investice 5 000 Kč jednorázově nebo 500 Kč pravidelně
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB/ KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC ECO Fund ČSOB Water

Představujeme


„Podstatou všech věcí je voda; z vody vše pochází, do vody se vše vrací,“ poznamenal přibližně před 2,5 tisíci lety starořecký filozof Thales z Milétu. A už i Středoevropané si dnes uvědomují, že „modré zlato“ je vzácnou komoditou. Pouhé procento z celkového množství vody na Zemi je totiž vhodné pro lidskou spotřebu a celosvětová poptávka po vodě značně převyšuje její nabídku. A zatímco standardy kvality vody se neustále zpřísňují, nutnost investic do obnovy a výstavby nové infrastruktury v delším časovém horizontu roste. Pro technologické společnosti, které mají tento typ fondu ve svém portfoliu, jde jednoznačně o příležitost. Investovat do vody znamená investovat do společností, které nabízejí produkty a služby v sektoru vodohospodářství.

Fond ČSOB Akciový vodního bohatství (dříve ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství) investuje zejména do světových akcií společností z průmyslových odvětví a služeb, jež se vážou na vodu s minimálním podílem v portfoliu 75 procent. Fond se zaměřuje na firmy zabývající se například čištěním, odsolováním, dodávkami kvalitní vody či obnovou infrastruktury. Akcie vybíráme po konzultaci s nezávislým poradním výborem pro životní prostředí. Investiční fond je aktivně řízen, složení portfolia se tak přizpůsobuje dění na finančních trzích.

Hlavní výhody

 • Investice do akcií společností s vysokým potenciálem růstu – společnosti z průmyslových odvětví a služeb vázaných na vodu.


 • Fond s aktivní správou.


 • Sociálně zodpovědná investice – uplatňována přísná kritéria na společnosti, jejichž akcie či dluhopisy mohou být do podkladových aktiv sociálně odpovědných fondů zařazeny.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.12.2018)

  SUEZ1,89 %
  AGUAS ANDINAS SA-A1,77 %
  CONNECTICUT WATER1,68 %
  HALMA PLC1,62 %
  GEBERIT AG (NOM)1,62 %
  STANTEC INC1,61 %
  INVERSIONES AGUAS ME1,55 %
  UNITED UTILITIES GROUP PLC1,52 %
  AMERICAN STATES WATE1,46 %
  TTW PCL - NVDR1,46 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.12.2018)

  Akcie100 %
  Dluhopisy0 %
  Depozita a peněžní trh0 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko vysoké
  Měnové riziko střední
  Koncentrační riziko vysoké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity nízké
  Další rizika Zaměření

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.