• Hodnota 1 230,7700  CZK
 • Datum aktualizace 13. 08. 2018
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Akciové trhy po slabším červnu většinu ztrát napravily a zakončily převážně v zelených číslech… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 32,99 %
 • Dluhopisy 45,25 %
 • Depozita a peněžní trh 18,75 %
 • Realitní investice 1,48 %
 • Alternativní investice 1,52 %
 • Výnos v měně 23,08 %
 • Roční výnos v měně 1,15 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,35 -1,28 0,82 0,88 1,24 0,21 1,27 2,36 3,29 2,29 1,15
V CZK -0,35 -1,28 0,82 0,88 1,24 0,21 1,27 2,36 3,29 2,29 1,15

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 9023,3 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 30. 06. 2000
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 230,7700
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 08. 2018
ISIN ISIN BE0174401928
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0% z fondů KBC, z ostatních aktiv 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra, Česká pošta
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund ČSOB Vyvážený

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Kde vidíme největší potenciál? Prosperující ekonomika podporuje investice a spotřebu, digitální pokrok žene vpřed IT a růst úroků spolu se silnou poptávkou po úvěrech pomáhá k ziskovosti bank a pojišťoven. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

 • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


 • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


 • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.


 • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


 • Do čeho investujete

 • Do fondu ČSOB Dynamický vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


 • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


 • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
 • Měsíční komentář správce fondu k 31.7.2018

  FotoPetr Kubec - portfolio manažer

  Akciové trhy po slabším červnu většinu ztrát napravily a zakončily převážně v zelených číslech. Některé trhy, hlavně v Asii, však čelily nepřízni investorů vlivem eskalace obchodních válek mezi USA a Čínou. Americké předstihové indikátory ISM, které signalizují, kam by se ekonomika měla ubírat v následujícím období, pokračovaly silným růstem. Evropa ukázala smíšený obrázek, ve výrobě se situace sice mírně zlepšila, ale ze služeb přišly horší zprávy. Na druhou stranu, po schůzce Trumpa s Junckerem v závěru měsíce stouply naděje na urovnání napjatých vztahů, a dokonce i na možné snížení dosavadních cel v transatlantickém obchodě. Akciové trhy takový výsledek příznivě ocenily.

  Snížili jsme váhu malých a středních podniků, a to prostřednictvím akcií rodinných firem. I přes to však malé a střední podniky zůstávají mezi hlavními investičními tématy. V červenci jsme navýšili akcie ropných společností. Tento cyklický sektor, jehož výkonnost je úzce navázána na vývoj trhu s energetickými komoditami, v posledních výsledkových sezónách exceluje. Dobře fungující ekonomika s sebou přináší růst poptávky po energiích. Sázíme na stabilní společnosti se silným cash flow a atraktivní dividendovou politikou. V regionální alokaci nedošlo k výrazným změnám.

  V dluhopisové části portfolia držíme nižší podíl dlouhodobých dluhopisů. Díky tomu je fond méně náchylný na očekávaný růst úrokových sazeb. Za zajímavé považujeme zejména firemní dluhopisy a dále dluhopisy rozvíjejících se zemí denominované v lokálních měnách.

  Podíl investic do realitních akcií stejně jako podíl investic do komodit jsme nezměnili, obě alternativní aktiva zůstávají podvážená.

  Podrobnější informace o hlavních událostech, které ovlivnily vývoj na finančních trzích, stejně jako naše stanoviska k vybraným ekonomickým ukazatelům naleznete v aktuálním vydání měsíčníku Ekonomika a trhy.


  Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.07.2018)

  KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP18,8 %
  KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP16,2 %
  OPT FD CSOB KRATKO DLUHOPISU IS B7,78 %
  KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP5,62 %
  KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP4,93 %
  KBC RENTA CZECH IS B KAP4,78 %
  KBC EQT AMERICA IS B KAP3,79 %
  KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP3,5 %
  KBC PA LOCAL EM MKT BONDS KAP IS B3,23 %
  KBC PA PB ACTIVE BOND SELECTION INST BS2,58 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.07.2018)

  Akcie32,99 %
  Dluhopisy45,25 %
  Depozita a peněžní trh18,75 %
  Realitní investice1,48 %
  Alternativní investice1,52 %

  Regionální a sektorové složení akciové části fondu

  FotoFoto


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko střední
  Měnové riziko střední
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity nízké

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.