Přejít k obsahu

ČSOB Vyvážený

KBC Master Fund ČSOB Vyvážený

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.
 • Hodnota 1 234,1900  CZK
 • Datum aktualizace 21. 09. 2017
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Pro měsíc září je podíl akciových investic nastaven na mírně nadváženou úroveň. V srpnu akciové trhy v průměru stagnovaly. Dařilo se rozvíjejícím se trhům a nedařilo Evropě… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 32,2 %
 • Dluhopisy 45,9 %
 • Depozita a peněžní trh 18,85 %
 • Realitní investice 2,5 %
 • Alternativní investice 0,55 %
 • Výnos v měně 23,42 %
 • Roční výnos v měně 1,23 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,81 0,24 1,08 3,01 2,08 1,36 2,82 3,35 3,39 1,56 1,23
V CZK 0,81 0,24 1,08 3,01 2,08 1,36 2,82 3,35 3,39 1,56 1,23

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 8441,5 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 30. 06. 2000
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 234,1900
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 09. 2017
ISIN ISIN BE0174401928
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0% z fondů KBC, z ostatních aktiv 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Era, Česká pošta
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund ČSOB Vyvážený

Představujeme

Že rostoucí trend netrvá věčně a trh je zralý na korekci, hlásali tržní pesimisté už před lety. Kdo uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy po bouřce vysvitne sluníčko, a jestli ten den nebude hřát víc než kdy jindy. Kde vidíme největší potenciál? Prosperující ekonomika podporuje výdaje na zboží dlouhodobé spotřeby, digitální pokrok žene vpřed IT a stárnoucí bohatnoucí populace hojně využívá zdravotnických služeb. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Daimler (výrobce vozů Mercedes-Benz), Louis Vuitton, Johnson & Johnson nebo Roche.


Proč investovat právě sem

 • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory


 • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia


 • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa


 • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


 • Do čeho investujete

 • Do fondu ČSOB Vyvážený vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


 • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


 • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.


 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.
 • Měsíční komentář správce fondu k 31.8.2017

  FotoPavel Kopeček - portfolio manažer

  Pro měsíc září je podíl akciových investic nastaven na mírně nadváženou úroveň. V srpnu akciové trhy v průměru stagnovaly. Dařilo se rozvíjejícím se trhům a nedařilo Evropě. Podobně jako v minulém měsíci platí, že se valuace akciových trhů nachází nad dlouhodobými průměry. Současné ceny akcií jsou však podle našeho názoru opodstatněny několika faktory, a to zejména příznivým makroekonomickým výhledem, stále nízkými výnosy na dluhopisových trzích a dobrými výsledky firem.

  V rámci akciových investic se zaměřujeme na malé a střední firmy v EMU, které mívají v této fázi hospodářského cyklu lepší výkonnost. Z regionálního pohledu preferujeme investice v eurozóně (EMU) proti USA. Podíl evropských investic mimo EMU, včetně Británie, zůstává podvážen. Ponecháváme vyšší zastoupení rozvíjejících se trhů prostřednictvím investic do rychle rostoucích ekonomik jihovýchodní Asie. V rámci sektorů jsme navýšili podíl finančních institucí a informačních technologií na úkor energetického sektoru, který již není preferovaným sektorem.

  V dluhopisové části portfolia držíme snížený podíl dlouhodobých dluhopisů. Za zajímavé považujeme zejména firemní dluhopisy a dále dluhopisy rozvíjejících se zemí denominované v lokálních měnách.

  Podíl investic do realitních akcií zůstává pro měsíc září na neutrální úrovni. Podíl investic do komodit je nastaven na podváženou úroveň již delší dobu.

  Podrobnější informace o hlavních událostech, které ovlivnily vývoj na finančních trzích, stejně jako naše stanoviska k vybraným ekonomickým ukazatelům naleznete v aktuálním vydání měsíčníku Ekonomika a trhy.


  Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2017)

  KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP20,11 %
  KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP17,16 %
  OPT FD CSOB KRATKO DLUHOPISU IS B8,44 %
  KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP5,22 %
  KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP4,3 %
  KBC RENTA CZECH IS B KAP2,69 %
  KBC PA PB ACTIVE BOND SELECTION INST BS2,63 %
  KBC PA LOCAL EM MKT BONDS KAP IS B2,63 %
  KBC BDS HIGH INT IS B KAP2,63 %
  KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP2,57 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2017)

  Akcie32,2 %
  Dluhopisy45,9 %
  Depozita a peněžní trh18,85 %
  Realitní investice2,5 %
  Alternativní investice0,55 %

  Regionální a sektorové složení akciové části fondu

  FotoFoto


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko střední
  Měnové riziko nízké
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity nízké

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.