Ke dni 30. června 2014 došlo ke změně investiční politiky fondu. Změna souvisí s rozhodnutím skupiny KBC Group nenabízet investiční produkty, které jsou spojeny s pohyby cen zemědělských komodit.
 • Hodnota 264,0700  CZK
 • Datum aktualizace 17. 04. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu komoditní fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

V globální ekonomice poptávka po komoditách v dlouhodobém horizontu dramaticky roste, i přestože v krátkodobém pohledu může kolísat. Tento trend souvisí s růstem populace, životní úrovně a spotřebou zejména na rozvíjejících se trzích...

číst dál

Hlavní výhody

- výnos se odvíjí od vývoje cen na širokém komoditním trhu, přičemž je momentálně navázán na komoditní index Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index...

číst dál
 • Výnos v měně -73,59 %
 • Roční výnos v měně -11,60 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,02 3,65 -5,28 -7,47 -1,72 2,81 -6,53 -12,05 -9,30 -5,44 -11,60
V CZK 0,02 3,65 -5,28 -7,47 -1,72 2,81 -6,53 -12,05 -9,30 -5,44 -11,60

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu komoditní fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 270,11 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 07. 2008
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 264,0700
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 04. 2019
ISIN ISIN BE0948266912
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon ČSOB Komoditní fond

Představujeme


V globální ekonomice poptávka po komoditách v dlouhodobém horizontu dramaticky roste, i přestože v krátkodobém pohledu může kolísat. Tento trend souvisí s růstem populace, životní úrovně a spotřeby zejména na rozvíjejících se trzích.

Energetické i nerostné suroviny jsou pro vývoj rozvíjejících se trhů klíčové. Komodity poptávané nad úroveň stávající nabídky se musí nejdříve najít, vytěžit, zpracovat a dodat… Každé požadované navýšení nabídky je pracné a velmi drahé, cyklus střídání vyšších a nižších cen je proto pomalejší než u jiných tříd aktiv.

Než se v ekonomikách objevily transakce s cennými papíry, obchodovalo se fyzicky s komoditami. S rozvojem investování se od sebe oddělilo přímé investování do komodit a investování do cenných papírů reprezentujících vývoj na trhu komodit, jak to dělá investiční fond ČSOB Komoditní (dříve ČSOB Komoditní fond). Výnos fondu je navázán na komoditní index Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index, který je sestavován agenturou Bloomberg. Skupina KBC Group neinvestuje do zemědělských produktů a nechce být žádným způsobem zahrnuta do spekulací na ceny potravin a zemědělských produktů.

Hlavní výhody

 • Výnos se odvíjí od vývoje cen na širokém komoditním trhu, přičemž je momentálně navázán na komoditní index Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index, který obsahuje jak energetické, tak i průmyslové komodity a drahé kovy.


 • Komodity se vyvíjejí zpravidla odlišně od tradičních tříd aktiv (akcie, dluhopisy, peněžní trh), jsou proto vhodným nástrojem pro diverzifikaci portfolia.


 • Investice do komodit je jednou z možností ochrany před rizikem inflace v době růstu komoditních cen.

 • Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.