• Hodnota 418,6900  EUR
 • Datum aktualizace 14. 02. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně -16,26 %
 • Roční výnos v měně -1,39 %
 • Výnos v CZK -23,37 %
 • Roční výnos v CZK -2,07 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 2,23 3,70 8,93 4,17 0,40 19,98 7,00 2,15 -1,60 7,02 -1,39
V CZK 3,24 2,82 9,39 5,98 -1,84 18,15 5,19 0,85 -1,28 5,87 -2,07

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 9,21 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 06. 06. 2006
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 418,6900
Datum aktualizace Datum aktualizace 14. 02. 2019
ISIN ISIN BE0946256212
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,3 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Access Fund Russia

Cílem fondu je sledovat vývoj akciového indexu MSCI Russia index. Fond nabízí snadný přístup na akciový trh Ruska. Alokace fondu je napříč různými společnostmi tohoto rozvojového trhu.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko vysoké
Tržní riziko vysoké
Riziko likvidity nízké
Další rizika Zaměření
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.