• Hodnota 668,7800  EUR
 • Datum aktualizace 14. 02. 2019
 • Stav: Pouze pro klienty PBA
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně 8,50 %
 • Roční výnos v měně 0,43 %
 • Výnos v CZK -
 • Roční výnos v CZK -

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 4,04 0,62 -6,05 -2,60 0,73 6,80 0,64 3,22 6,47 6,73 0,43
V CZK 5,06 -0,23 -5,65 -0,91 -1,52 5,16 -1,07 1,91 6,83 5,62 -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 185,75 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 30. 07. 1999
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 668,7800
Datum aktualizace Datum aktualizace 14. 02. 2019
ISIN ISIN BE0171536403
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 %
Region Region Eurozóna
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Index Fund Euroland

Tento fond z rodiny KBC Index Fund investuje do akcií společností ze zemí Eurozóny, zejména pak z indexu Dow Jones EuroStoxx 50, který zároveň slouží jako srovnávací index (benchmark) a fond se ho snaží kopírovat. Fond je denominován v EUR.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko vysoké
Tržní riziko vysoké
Riziko likvidity nízké
Další rizika Zaměření
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.