RNDr. Jiří Sušický

RNDr. Jiří Sušický, CFA

ředitel útvaru správa portfolií

Jiří Sušický má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí od roku 2002, nejprve jako portfolio manažer od roku 2011 jako ředitel útvaru správy portfolií. V minulosti pracoval jako akciový analytik ve společnosti Patria Finance a dále jako portfolio manažer v Patria Asset Management. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a držitelem titulu MBA z Arizona State University v USA. Je rovněž držitelem titulu CFA.

Ing. Martin Horák

Ing. Martin Horák

portfolio manažer

Martin Horák má více než 15 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2002. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů, smíšených fondů a fondů s globální investiční strategií. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Bankovního Institutu v Praze. V minulosti pracoval jako portfolio manažer v ČSOB a předtím jako analytik ve společnosti Hex Capital.

Ing. Pavel Kopeček

Ing. Pavel Kopeček, CFA

portfolio manažer

Pavel Kopeček má více než 11 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007. Předtím působil jako makléř ve skupině Fio. V současnosti má na starosti správu smíšených fondů a akciových fondů se zaměřením na střední a východní Evropu. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem certifikátu CFA.

Petr Kubec

Petr Kubec

portfolio manažer

Petr Kubec má více než 15 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007. Předtím působil v Komerční bance, kde pracoval jako analytik finančních trhů a později jako portfolio manažer. V současnosti má na starosti správu smíšených portfolií a fondů s globální investiční strategií.

Ing. Patrick Vyroubal

Ing. Patrick Vyroubal, CFA

portfolio manažer

Patrick Vyroubal má více než 10 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2011. V současnosti má na starosti správu akciových fondů zaměřených na vyspělé trhy (USA, Evropa, Japonsko) a sektor realitních akcií. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem certifikátu CFA. V minulosti pracoval v útvaru exportního a strukturovaného financování ČSOB, dále pak jako akciový analytik ve společnostech Atlantik finanční trhy a ČSOB Asset Management.

Ing. Radim Kotrouš

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Radim Kotrouš má více než 15 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2003. Předtím působil jako portfolio manažer ve společnosti OB Invest. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů, ČSOB penzijních fondů a portfolií ČSOB Pojišťovny. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

Ing. Michal Žofaj

Ing. Michal Žofaj, CFA

portfolio manažer

Michal Žofaj má více než 9 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2013. Předtím pracoval jako portfolio manažer ve skupině Allianz, kde měl na starosti správu investic pro pojišťovnu a penzijní fond. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů, smíšených fondů pro slovenskou klientelu a portfolií ČSOB poisťovne. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

Ing. Jan Bureš

Ing. Jan Bureš, CFA

portfolio manažer

Jan Bureš má více než 8 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2010. Předtím pracoval ve skupině AIG jako analytik a později jako investiční manažer. V současnosti má na starosti správu individuálních klientských portfolií a správu fondu KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.