Přejít k obsahu

Portfolio manažeři fondů

Staráme se o vaše investice

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.
RNDr. Jiří Sušický

RNDr. Jiří Sušický, CFA

ředitel útvaru správa portfolií

Jiří Sušický má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí od roku 2002, nejprve jako portfolio manažer od roku 2011 jako ředitel útvaru správy portfolií. V minulosti pracoval jako akciový analytik ve společnosti Patria Finance a dále jako portfolio manažer v Patria Asset Management. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a držitelem titulu MBA z Arizona State University v USA. Je rovněž držitelem titulu CFA.

Ing. Martin Horák

Ing. Martin Horák

portfolio manažer

Martin Horák má více než 15 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2002. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů, smíšených fondů a fondů s globální investiční strategií. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Bankovního Institutu v Praze. V minulosti pracoval jako portfolio manažer v ČSOB a předtím jako analytik ve společnosti Hex Capital.

Ing. Pavel Kopeček

Ing. Pavel Kopeček, CFA

portfolio manažer

Pavel Kopeček má více než 11 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007. Předtím působil jako makléř ve skupině Fio. V současnosti má na starosti správu smíšených fondů a akciových fondů se zaměřením na střední a východní Evropu. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem certifikátu CFA.

Petr Kubec

Petr Kubec

portfolio manažer

Petr Kubec má více než 15 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007. Předtím působil v Komerční bance, kde pracoval jako analytik finančních trhů a později jako portfolio manažer. V současnosti má na starosti správu smíšených portfolií a fondů s globální investiční strategií.

Ing. Patrick Vyroubal

Ing. Patrick Vyroubal, CFA

portfolio manažer

Patrick Vyroubal má více než 10 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2011. V současnosti má na starosti správu akciových fondů zaměřených na vyspělé trhy (USA, Evropa, Japonsko) a sektor realitních akcií. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem certifikátu CFA. V minulosti pracoval v útvaru exportního a strukturovaného financování ČSOB, dále pak jako akciový analytik ve společnostech Atlantik finanční trhy a ČSOB Asset Management.

Ing. Radim Kotrouš

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Radim Kotrouš má více než 15 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2003. Předtím působil jako portfolio manažer ve společnosti OB Invest. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů, ČSOB penzijních fondů a portfolií ČSOB Pojišťovny. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

Ing. Michal Žofaj

Ing. Michal Žofaj, CFA

portfolio manažer

Michal Žofaj má více než 9 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2013. Předtím pracoval jako portfolio manažer ve skupině Allianz, kde měl na starosti správu investic pro pojišťovnu a penzijní fond. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů, smíšených fondů pro slovenskou klientelu a portfolií ČSOB poisťovne. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

Ing. Jan Bureš

Ing. Jan Bureš, CFA

portfolio manažer

Jan Bureš má více než 8 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2010. Předtím pracoval ve skupině AIG jako analytik a později jako investiční manažer. V současnosti má na starosti správu individuálních klientských portfolií a správu fondu KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.