A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U
V
W
X
Y
Z

Volatilita

Kolísavost kursu cenného papíru. Čím větší volatilita, tím větší rozpětí, ve kterém kurs kolísá.

Výkonnost fondu

Udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Výnos

Zhodnocení, výkonnost – neboli kolik na námi vložených penězích vyděláme. Nejčastěji se udává v % p.a., tedy procentní zhodnocení za rok. Samozřejmě každý z nás chce získat co nejvyšší zhodnocení, ale nemůžeme se orientovat jen podle tohoto jednoho čísla, musíme vzít v úvahy i další faktory.