A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T
U
V
W
X
Y
Z

Úroková konvence

Určuje způsob výpočtu úrokového výnosu vzhledem k počtu dní v měsíci. Nejčastěji se používá Německý, Francouzský a Anglický způsob. Německý způsob počítání dnů v měsíci uvažuje každý měsíc s délkou 30 dní. U francouzského způsobu úročení je uvažován přesný počet dní v měsíci (tedy 28, 29, 30 nebo 31), ale rok je uvažován s délkou pouze 360 dnů. Anglický způsob úročení uvažuje s přesným počtem dní v měsíci (tedy 28, 29, 30 nebo 31), ale rok uvažuje s délkou 365 dní.