A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N
O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Odkupní poplatek (výstupní)

Srážka účtovaná investiční společností při odkupu podílových listů od investora.

Opce

Právo koupit cenný papír (call opce) nebo právo prodat cenný papír (put opce) – prostředek spekulace nebo zajištění proti riziku (podle držby dalších instrumentů - např. držba akcií a současná koupě prodejní opce k těmto akciím zajišťuje investora proti většímu poklesu hodnoty akcií).