A B C D E F
G
H
CH
I
J
K
L
M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Likvidita

Likviditou označujeme možnost přeměnit investici na peníze. Tedy to, zda dokážeme naši investici (akcii, nemovitost, obraz, zlaté mince) prodat, jak rychle, za jakou cenu, s jakými náklady, příp. zda nás při tom čekají nějaké administrativní překážky.

Long/short strategie

Long/short strategie je investiční přístup, který se snaží o minimalizaci rizika ztráty s maximálním využitím potenciálu zisků. Namísto toho, aby se využili pouze ty akcie, které mají potenciál k růstu, strategie sází na akcie které pravděpodobně porostou a i na té které poklesnou. Tato strategie umožňuje snížit volatilitu investice a její riziko ve srovnání s trhem, využít růstu trhu a zároveň tolik neprodělávat na jeho poklesech.