A B C D E F
G
H
CH
I
J
K
L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Komodita

Název pro obchodované zboží, které má odsouhlasenou jednotnou kvalitu a hodnotu. Mezi komodity se počítají suroviny, zemědělské produkty, jako ropa, pšenice, ale také drahé i průmyslové kovy.

Korekce

Dočasný pokles ceny aktiva, který může trvat několik hodin až měsíců. Ke korekcím dochází i při silném býčím trendu a to např. z důvodu navyknutí si obchodníků na vyšší cenu nebo z důvodu dočasné možnosti levnějších nákupů pro velkoobchodníky.

Kurzové riziko (měnové)

Riziko ztráty v případě změn měnových kurzů.

Kvantitativní uvolňování

Experiment centrální banky, při kterém odkupuje státní dluhopisy a další toxická aktiva od komerčních bank tak, aby tyto subjekty měly dostatek volných prostředků na další půjčky a následné další dočasné oživení ekonomiky. Zvyšuje se tak množství měny v oběhu. Jaký je zdroj tohoto navýšení necháme na představivosti laskavého čtenáře – protože z podobných míst prostředky pocházejí.