A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Hedge fond

Hedge fond je speciální druh investičního fondu, který může přinést vysoký výnos, ale také vysokou ztrátu. S tím je spojená i vyšší rizikovost. Snaží se o absolutní výnos nezávislý na obecném ekonomickém vývoji a vývoji kapitálových trhů. Poplatky za správu hedge fondu jsou vyšší než u klasického fondu a také transparentnost je nižší. Hedge fondy používají různé strategie, jako např. krátký prodej či finanční pákový efekt. Jsou vhodné především pro kvalifikované investory.

Hrubý domácí produkt (HDP)

Měřítko ekonomické aktivity společnosti a stavu ekonomiky jako celku. Komponenty HDP jsou spotřeba domácností, firemní investice, výdaje vlády a rozdíl mezi exportem a importem. Nejvýznamnější složkou jsou výdaje domácností.