A B
C
D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

CDCP

Centrální depozitář cenných papírů. Vede evidenci zaknihovaných cenných papírů (například těch, které jsou obchodovány na BCPP).