A
B
C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

BCEAO

BCEAO CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.

BCPP

Burza cenných papírů Praha. Oficiální regulovaný trh, na kterém dochází ke směně cenných papírů spojenou s finančním protiplněním.

BEAC

BEAC CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.

Benchmark

Ukazatel, ke kterému se porovnává výkonnost portfolia. Benchmarkem je většinou některý z veřejných indexů, resp. jejich kombinace. Volba benchmarku musí odpovídat investičnímu zaměření portfolia.

Blue Chip

Anglosaský výraz burzovně obchodovaných akcií největších a nejbezpečnějších akciových společností, jež se vyznačují vysokou kvalitou managementu, dlouhou dobou existence, pravidelnou výplatou dividend a dostatečnou likviditou na trhu.

Burzovní index

Indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu váhu odpovídající podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech zastoupených v indexu. Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu.