Jaký je váš investiční cíl? Za jakým účelem hodláte investovat? Vyberte 1 odpověď.

Investiční dotazník je navržen tak, aby stanovil váš investiční profil a pomohl při rozhodování výběru investic. Uplatnění výsledků dotazníku při výběru a rozvržení investic přispívá k odstranění nejčastějších příčin chybování v investičním chování, které následně mohou vést ke ztrátám. V dotazníku jsou uplatněny mezinárodní zkušenosti a poznatky z předních finančních institucí.

Výsledný investiční profil: