Jak dosáhnu na vyšší výnosy?

Hledáte dlouhodobě vyšší výnosy než u klasických bankovních produktů? Trápí vás, že vám už spořicí účty či terminované vklady nepřinášejí očekávaný výnos? Když se rozhodnete pro otevřené podílové fondy a sestavíte si – ideálně s pomocí svého bankéře – vhodné portfolio fondů, ony se vám později odmění. Pomohou vám třeba splnit vaše sny a zatím jen tajná přání.

Jak to funguje?

Když se rozhodnete investovat s ČSOB, zařadíte se do skupiny investorů, kteří mají podíl v tzv. otevřených podílových fondech. Správci těchto fondů, fundovaní profesionálové, za ně pak nakupují cenné papíry na kapitálovém nebo peněžním trhu. Vy podle investované částky následně získáte adekvátní počet podílových listů.

Co když mi určitý fond přestane vyhovovat?

Jakmile zjistíte, že své investice chcete přeskupit, své podílové listy můžete kdykoli odprodat, a to za cenu, která odpovídá vašemu podílu.1 Vždy ale pečlivě zvažte, zda není lepší dodržet investiční horizont dané investice. Její hodnota totiž může v čase kolísat!

Kolik si mám připravit peněz?

Abyste mohli vstoupit do podílového fondu, budete potřebovat minimálně 5000 korun nebo ekvivalent v cizí měně. Pro pravidelné investování vám bude stačit dokonce jen 500 korun. Veškeré investice můžete realizovat prostřednictvím jedné smlouvy s ČSOB.

Co mi investování může přinést?

  • Zhodnocení přesahující v dlouhodobém horizontu výnosy, kterých dnes můžete docílit na bankovních účtech a tradičních termínovaných vkladech
  • Výnosy překonávající inflaci
  • Daňové výhody, pokud dodržíte podmínky daňového testu
  • Jednorázové i pravidelné investice začínající už na 5000, resp. 500 korunách měsíčně
  • Investice v českých korunách, EUR a USD
  • Zajištění proti měnovému riziku u vybraných fondů
  • Rozprostření kapitálu do mnoha sektorů, regionů a cenných papírů
  • Možnost kdykoliv vybrat investovaný kapitál

Jak si mám vybrat?

Na cestě za ziskem se vám nejspíš budou hodit rady odborníka – vašeho bankéře nebo investičního poradce. Když s ním proberete vaše potřeby, cíle a možnosti, předloží vám investiční návrh šitý na míru vašim potřebám.

Na co si mám dát pozor?

Každý zkušenější investor ví, že fond, který vyhovuje jemu, nemusí vyhovovat jeho kamarádovi. Ani výkonnost fondů, které v minulosti „vydělaly“ nejvíce, by pro vás neměla být rozhodující. Raději sledujte, zda se fond trvale a dobře umisťuje ve srovnání se stejnými typy fondů, které vyhovují vašemu investičnímu apetitu. A nemusíte zůstat u jednoho produktu, kombinací několika rozdílných fondů totiž docílíte daleko vhodnějšího rozložení a snížení tzv. tržního rizika. Když se totiž nebude dařit jednomu vašemu favoritovi, budete mít v záloze druhého náhradníka, kterému se může v dané chvíli vést lépe. Touto cestou si vytvoříte správně diverzifikované portfolio.

Jak širokou nabídku mám k dispozici?

V ČSOB Asset Management nabízíme více než 200 fondů nejrůznějších investičních strategií:

Fondy peněžního trhu, kterým se také jinak říká „fondy dobrého spaní“. Jejich výnos je zpravidla vyšší než úroky na termínovaných vkladech.

Dluhopisové fondy, kterým se říká „fondy gentlemanů“. Jejich hodnota může v kratším období mírně kolísat, ale očekávaný výnos je dlouhodobě vyšší než u fondů peněžního trhu.

Akciovým fondům se říká „závodní auta mezi podílovými fondy“. Výkyvy a poklesy cen těchto fondů mohou být krátkodobě vyšší, proto je vhodné počítat s delším investičním horizontem, ideálně 7 let a více. Dlouhé horizonty silně oslabí výkyvy hodnoty. Jejich zhodnocení může být velmi dobré.

Smíšeným fondů se říká „fondy zlaté střední cesty“. Investují současně do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Představují oblíbenou strategii zkušenějších a současně konzervativních investorů.

Jak se mám naučit pracovat s rizikem?

Když v češtině používáme slovo riziko, nejčastěji si jej spojujeme s nebezpečím, které signalizuje. V investicích ale riziko může znamenat příležitost výnosu.

Je přirozené, že ztrátu vnímáme silněji než zisk a snažíme se jí vyhnout. Volíme proto často produkty, které nejsou vysoce rizikové, ale neuvědomujeme si, že si mnohdy zvolíme jen druh rizika, které už známe.

Riziko je ale hlavně cenou, kterou platíme jako přirážku za výši našeho budoucího výnosu. A když nemůžeme riziko odstranit ze svého života, proč bychom ho měli eliminovat z našich financí? Vyberte si proto takové riziko, se kterým budete schopni žít.

Spořte a investujte!

Do vašeho portfolia patří klasické bankovní produkty stejně jako investice. Neptejte se, zda máte investovat, nebo ne, ale mezi jaké produkty své finance rozložit. Vždyť šetření a investování je jedna z mála prací, které děláme jen pro sebe.

Doporučení

Před tím, než se pustíte do investování, seznamte se detailně se statuty (nebo prospekty) fondů, které najdete na webové stránce jednotlivých fondů. Ty obsahují bližší údaje o fondech, jaká je jejich investiční politika, zásady obhospodařování majetku ve fondu, způsob použití výnosů z majetku fondu a dále informace o podílových listech, obhospodařující společnosti stejně jako o právech a povinnostech podílníků fondů.

Pak už jen stačí, když zajdete na libovolnou pobočku ČSOB, uzavřete potřebnou smlouvu pro investování. Na základě této smlouvy podáváte objednávky pro nákup a prodej, a třeba i prostřednictvím našeho internetového portálu ČSOB Investice.

Víte, že můžete začít investovat už 500 korun měsíčně? Vydělávat jde i nejen díky velkým částkám!

Pravidelné investování vás může posunout ke splnění vašich snů, stačí se jen zasnít…