Podívejte se na příklady splacených zajištěných fondů a produktů, které pomohly občanům i firmám zhodnotit peníze.

Horizont těchto fondů byl individuální – od 2 až do 6 let. Gratulujeme úspěšným investorům!

Bližší informace najdete v detailech jednotlivých fondů.

Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů.

Přehled splacených fondů

Český název ISIN Hodnota Aktualiz. Typ fondu

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy