Základní údaje
Název ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Datum založení 3. 7. 1998
Struktura vlastníků k 13. 2. 2019:
Podíl na základním kapitálu KBC Asset Management, NV 100 %
Základní kapitál v tis. Kč* 499 000
Předmět podnikání Činnost kolektivní a individuální správy portfolií v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou

* Základní kapitál je tvořen pokladní hotovostí a pohledávkami za bankami.

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Celkový objem majetku svěřeného ČSOB AM (v mld. Kč)* 156 154 147 137 145 163 186 199 208 220 220
Objem majetku ve fondech distribuovaných skupinou ČSOB (v mld. Kč)** 83 80 76 70 69 76 89 99 100 107 105

* dle metodiky AKAT, celková statistika včetně fondů a asset managementu
** dle metodiky AKAT, domácí a zahraniční fondy prodané v rámci skupiny ČSOB

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen ČSOB AM) je členem skupiny ČSOB. Spravuje majetek klientů v objemu 208 miliard korun, a to pro jednotlivce, penzijní fondy, municipality a instituce.

V oblasti kolektivního investování patří dlouhodobě k největším distributorům domácích a zahraničních fondů s výrazně bohatou nabídkou produktů.

Ve spolupráci se skupinou KBC je předním evropským centrem pro přípravu strukturovaných fondů, dříve byla jedničkou na trhu v přípravě zajištěných fondů. Každý měsíc uvádí na trh několik produktů a od roku 2000 jimi prošlo 100 miliard korun. Většina českých klientů strukturovaných fondů využívá nabídky ČSOB AM. Co do objemu spravovaného majetku společnost patří mezi tři největší správce na českém trhu.

Společnost vyznává hodnoty vysoké morální integrity a naprosté informační korektnosti. Nepřetržitě také zdokonaluje služby pro klienty.